Tip 32 Moduli

MODULI TIP 32 (USA)

TYPE 32 MODULES

Twin USA Socket U1 (69 * 36mm)

Twin USA Socket U2 (69 * 36mm)

Twin USA Socket (GFCI) U3 (69 * 36mm)

TYPE 32 MODULES 02

15A TR reċipjent U4

20A TR reċipjent U5

15A reċipjent duplex U6

15A WR reċipjent duplex U7

TYPE 32 MODULES 03

25A GFCI U8

20A GFCI U9

Twin 2.1A USB + 15a sockdet Duplex U10

Twin 2.1 usb + 20A socket U11

TYPE 32 MODULES 04

Twin 2.1A USB + Uniku 15A U12

4 usb, 4 port U13

HDMI+FCA U14

HDMI+3 FCA U15